FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

//FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Florlu Sera Gazlarına ilişkin Yönetmeliği 04.01.2018 tarih 30291 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik;

a) Florlu sera gazlarına dair temel ilkeler ile florlu sera gazları ve florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın elektronik kayıtlarına, etiketlenmesine, sızıntı kontrollerine, raporlanmasına, piyasaya arz ve kullanım yasaklarına ilişkin esasları,

b) Florlu sera gazları içeren ürün veya ekipmana müdahale eden gerçek ve tüzel kişinin eğitimi ile belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeleri,

c) İçerisinde 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı bulunan veya 3 (üç) kilogram ve üzerinde florlu sera gazı ile çalışan sabit cihazlar veya uygulamaları,

kapsamaktadır.

Sektördeki 67 yıllık tecrübesi ile DİLO, Çevre ile tam uyumlu sıfır sızdırmazlık garantisi ile üretim yapan SF6 servis ekipmanları üreticisi ve servis sağlayıcıdır.

DİLO, Almanya Çevre ve İnsan Sağlığı Bakanlığı tarafından SF6 sertifikasyon şirketi olarak akredite edilmiştir. SF6 veya ekipmanına müdahale eden kişiler için AB standartlarına uygun eğitimler verilmekte başarılı olanlar için sertifika düzenlenmektedir.

2019-04-20T22:34:19+03:00